wzory

wniosek o udzielenie przerwy / przerw na karmienie piersią oraz o połączenie przerw w jedną art. 187 Kodeksu pracy tutaj

wniosek o przerwanie urlopu macierzyńskiego w zw. z hospitalizacją art. 181 Kodeksu pracy tutaj

wniosek o ponowne udzielenie urlopu macierzyńskiego art. 181 Kodeksu pracy tutaj

wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy art. 142 Kodeksu pracy tutaj

wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy art. 186(7) Kodeksu pracy tutaj

wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy dla rodzica z art. 142(1) § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy na podstawie art. 67(6) Kodeksu pracy tutaj

wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy art. 67(6) Kodeksu pracy tutaj

wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (rodzicielskim) art. 163(3) Kodeksu pracy tutaj

wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego art. 186 Kodeksu pracy tutaj

wniosek o ustalenie ruchomego czasu pracy art. 104(1) Kodeksu pracy tutaj

wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego art. 151 § 2(1) Kodeksu pracy tutaj

wniosek o zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem art. 188 Kodeksu pracy tutaj