Praca na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim

Kodeks pracy pozwala na łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u tego samego pracodawcy przy czym chodzi tu o pracę wykonywaną przed rozpoczęciem urlopów związanych z rodzicielstwem.

Możliwe jest łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą maksymalnie do połowy pełnego etatu.

Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika:

Wniosek taki należy złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Termin ten należy rozumieć w ten sposób, że praca może być podjęta w 21 dniu od złożenia wniosku.

Wymogi wniosku i zasady jego uwzględnienia:

Wniosek powinien odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w przepisie art. 1821e Kodeksu pracy. Wzór wniosku do pobrania znajdziesz tutaj.

Jeśli wniosek nie spełnia wymogów merytorycznych lub jeśli nie dołączono do niego wymaganych dokumentów może zostać przez pracodawcę nieuwzględniony do czasu jego doprecyzowania lub uzupełnienia.

O ile wniosek został złożony w terminie, pracodawca ma obowiązek wniosek uwzględnić. W razie gdy wniosek został złożony po terminie to, jeśli udzielenie urlopu nie spowoduje istotnych utrudnień, wniosek należy uwzględnić.

Dopuszczalność nieuwzględnienia wniosku:

Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku z powodów merytorycznych takich jak np. nieracjonalność wykonywania pracy na danym stanowisku ze względu na rodzaj tej pracy lub jej organizację.

Pracodawca pozostaje dysponentem harmonogramu pracownika.

Pracodawca decyduje o rozkładzie czasu pracy w zmniejszonym wymiarze. Strony stosunku pracy zawsze może porozumieć się w tej kwestii jednak ostateczna decyzja co do rozkładu należy do pracodawcy.

Rezygnacja z wykonywania pracy w czasie urlopu:

Przyjmuje się analogiczne stosowanie przepisów dotyczących rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Więcej o tym przeczytasz tutaj.

Wynagrodzenie:

Łączenie pracy w niepełnym wymiarze z urlopem rodzicielskim skutkuje nabyciem prawa do wynagrodzenia za odpowiednią część wymiaru czasu pracy oraz proporcjonalnie pomniejszony zasiłek macierzyński.

Praca na urlopie macierzyńskim u dotychczasowego pracodawcy:

Celem urlopu macierzyńskiego jest zapewnienie opieki nad dzieckiem, ale również mamy powrót do zdrowia. Z tego względu dopiero po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego mama ma prawo zrezygnować z dalszej części tego urlopu jednak pod warunkiem, że opieka nad dzieckiem będzie kontynuowana przez ojca. Przyjmuje się, że w tym okresie urlopu macierzyńskiego mama nie może pracować u dotychczasowego pracodawcy. Takie stanowisko prezentuje np. ZUS: „Praca u tego samego pracodawcy możliwa jest bowiem dopiero w okresie urlopu rodzicielskiego. Kobieta nie ma zaś prawa do podjęcia pracy na swoim etacie w czasie trwania urlopu macierzyńskiego (przez pierwsze 20 tygodni).”

Jeśli natomiast chodzi o łączenie urlopu macierzyńskiego czy też rodzicielskiego z pracą u innego pracodawcy albo z zatrudnieniem niepracowniczym czy własną działalnością to przepisy nie zabraniają podjęcia takiej działalności czy dodatkowego zatrudnienia pracowniczego lub niepracowniczego. Jak to wygląda w praktyce?

Praca u dotychczasowego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej:

Kodeks pracy nie zabrania pracy u dotychczasowego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jednak w tym przypadku wykonywanie np. na podstawie umowy zlecenia takich samych zadań jak te, które były wcześniej wykonywane na umowie o pracę, może zostać uznane za naruszenie przepisów i obejście Kodeksu pracy.

Praca u innego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej:

Takiego ograniczenia nie ma w przypadku pracy podjęcia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej u innego pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik korzysta z urlopu rodzicielskiego u swojego pracodawcy, natomiast u innego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej może wykonywać pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę:

W przypadku łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą na rzecz innego pracodawcy również nie ma żadnych ograniczeń: umowa o pracę z innym pracodawcą możliwa jest w każdym okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Nie powoduje ona również ograniczenia wysokości należnego pracownicy zasiłku macierzyńskiego.

Co jest najbardziej opłacalne?

Ze wszystkich opisanych powyżej możliwości najmniej opłaca się łączenie urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy. W takim przypadku zasiłek macierzyński jest pomniejszany proporcjonalnie. Czyli mama otrzyma wynagrodzenie za czas przepracowany i stosownie obniżony zasiłek.

W przypadku łączenia urlopu macierzyńskiego (rodzicielskiego) z pracą u innego pracodawcy mama co prawda otrzymuje pełny zasiłek ale z drugiej strony, pracując u innego pracodawcy ma on obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społecznie (emerytalna, rentowa i zdrowotna), co pomniejsza wynagrodzenie.

Składki z tytułu umowy o pracę opłacane są obowiązkowo w każdym przypadku. Umowa o pracę pociągnie więc za sobą brak możliwości skorzystania ze zbiegu tytułów ubezpieczeń (jak ma to miejsce w przypadku umowy zlecenia czy działalności gospodarczej o czym poniżej):

W przypadku umowy zlecenie lub działalności gospodarczej na urlopie macierzyńskim (rodzicielskim) mama posiada już obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia i w związku z tym nie trzeba opłacać składki emerytalnej i rentowej a jedynie składkę zdrowotną.

W tym przypadku dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia. Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są już z budżetu państwa z tytułu zasiłku. Jeśli więc podstawa oskładkowania (zasiłek brutto) równa się przynajmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, to oskładkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie nie jest obowiązkowe. W takiej sytuacji wynagrodzenie ze zlecenia nie jest pomniejszane o składki emerytalną i rentową, a jedynie o samą składkę zdrowotną.

Przepis art. 1821e Kodeksu pracy:

§  1.  Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

§  2.  W przypadku, o którym mowa w § 1, podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s