Urlop ojcowski

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko niezależnie od tego, czy matka jest pracownicą i czy przysługuje jej urlop macierzyński, a także niezależnie od tego czy matka jest ubezpieczona czy też nie.

Wymiar urlopu:

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze do 2 tygodni do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

W jednej lub w dwóch częściach:

Urlop ten może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch równych, tygodniowych częściach – żadna z tych części nie może być krótsza niż tydzień.

Termin wykorzystania:

Urlop ojcowski może być wykorzystany w dowolnym czasie do czasu określonego w przepisie (m.in. do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia).

Urlop ojcowski może być wykorzystany bezpośrednio po zakończeniu korzystania przez matkę z urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Może być także wykorzystany w trakcie tych urlopów.

Tryb wnioskowania:

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko przy czym należy go złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek.

Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy:

W związku z odpowiednim stosowaniem do urlopu ojcowskiego przepisu art. 163 § 3 Kodeksu pracy, pracodawca, bezpośrednio po urlopie ojcowskim, ma obowiązek udzielić na wniosek pracownika-ojca urlopu wypoczynkowego.

Co po urlopie ojcowskim?

Po zakończeniu urlopu ojcowskiego pracodawca ma obowiązek dopuszczenia pracownika-ojca na stanowisku dotychczasowym lub na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub innym odpowiadającym kwalifikacjom za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu (w związku z odpowiednim stosowaniem przepisu art. 183² Kodeksu pracy). Więcej o tym przeczytasz tutaj.

Przepis art.  1823 Kodeksu pracy

§  1.  Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

§  11.  Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

§  2.  Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§  3.  Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 i art. 1831 § 1.

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s