Urlop wychowawczy

Poniżej to, co musisz wiedzieć o urlopie wychowawczym:

1.

Urlop wychowawczy służy sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem.

2.

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł (stawka obowiązująca do końca października 2018 roku) mogą ubiegać się o zasiłek wychowawczy. Wysokość zasiłku wynosi 400 zł przez 24 miesiące lub 36 miesięcy w przypadku gdy opieka jest sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu.

3.

Prawo do urlopu wychowawczego ma pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do tego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Czyli nie chodzi o zatrudnienie u tego jednego pracodawcy ale w ogóle.

4.

Urlop wychowawczy możesz wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.

5.

Wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, który przysługuje łącznie mamie i tacie. Mama i tata mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego, do maksymalnego wymiaru 36 miesięcy.

6.

Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu z tego 36-miesięcznego wymiaru. Jest to prawo niezbywalne. Czyli największy możliwy wymiar urlopu wychowawczego do wykorzystania wyłącznie przez mamę lub przez tatę to 35 miesięcy (chyba, że dziecko pozostaje wyłącznie pod opieką mamy lub taty – wtedy będzie to 36 miesięcy).

7.

Urlop wychowawczy w wymiarze 36 miesięcy przysługuje na każde dziecko oddzielnie, co w praktyce oznacza, że urlopy te mogą się na siebie nakładać.

8.

Urlop wychowawczy jest udzielany maksymalnie w 5 częściach. Liczbę tych części ustala się na podstawie liczby złożonych wniosków o udzielenie urlopu wychowawczego oraz o obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867 Kodeksu pracy.

9.

Wniosek o urlop wychowawczy składa się na piśmie co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w § 23 Rozporządzenia MRPiPS z 8.12.2015r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

10.

Jeśli wniosek został złożony bez zachowania terminu 21 dni, pracodawca udziela urlopu nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

11.

Wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego znajdziesz tutaj.

12.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o udzielenie urlopu.

13.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy lub po uprzednim powiadomieniu pracodawcy, najpóźniej na 30 dni przed terminem podjęcia pracy. Termin 30 dni jest liczony w ten sposób, że pracownik może podjąć pracę w 30 dniu.

14.

Pracownik może cofnąć wniosek udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Aby cofnąć wniosek należy złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

15.

Urlop wychowawczy w dniu jego zakończenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze np. okres wypowiedzenia. Czyli np. czas trwania urlopu wychowawczego należy uwzględnić przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia.

16.

W razie wypowiedzenia umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego ten kończy się z upływem okresu wypowiedzenia.

17.

Na urlopie wychowawczym nie nabywasz prawa do urlopu wypoczynkowego.

18.

Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnym pod warunkiem nieposiadania innego tytułu skutkującego obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

19.

Jeżeli pracownik przez cały rok podatkowy był na urlopie wychowawczym i nie uzyskał w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu to wtedy pracodawca nie wystawia PIT.

20.

Praca na urlopie wychowawczym – przeczytasz tutaj.

21.

Obniżenie wymiaru czasu pracy i ochrona przed wypowiedzeniem – przeczytasz tutaj.

22.

Na jakie stanowisko pracodawca musi przyjąć Cię po urlopie wychowawczym – przeczytasz tutaj.

23.

Jakie wynagrodzenie przysługuje Ci po powrocie do pracy z urlopu wychowawczego – przeczytasz tutaj.

24.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego – przeczytasz tutaj.

25.

Likwidacja stanowiska pracy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem – przeczytasz tutaj.

26.

Urlop wychowawczy a kolejna ciąża – przeczytasz tutaj.

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s