Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego

Zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy:

Zasadą jest, że w trakcie urlopu wychowawczego (a dokładniej, od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu) zabronione jest wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę. Jak to z zasadami, są wyjątki, o czym poniżej.

Co z porozumieniem o rozwiązaniu umowy o pracę?

Zawsze jednak pracodawca i pracownik w trakcie urlopu wychowawczego mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę – nie jest to zabronione, bo w przypadku porozumienia potrzebna jest zgoda obu stron stosunku pracy.

Kiedy zaczyna się okres ochronny?

Okres ochronny rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

W razie podziału urlopu wychowawczego na 5 części (na tyle maksymalnie można podzielić urlop), każdorazowo składając wnioski na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego, ochrona wydłuży się nawet o 105 dodatkowych dni (21 dni x 5).

Ochrona trwa do dnia zakończenia urlopu wychowawczego.

Kiedy ochrona nie obowiązuje pomimo złożenia wniosku?

Ochrona przez wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy nie obowiązuje jeśli przed dniem złożenia wniosku pracodawca podjął czynności zmierzającego do rozwiązania umowy.

Dodatkowo, jeśli wniosek o urlop wypoczynkowy został złożony tego samego dnia po otrzymaniu wypowiedzenia to ochrona również nie przysługuje.

Część komentatorów przyjmuje także, że ochrona nie będzie przysługiwała w razie złożenia wniosku o urlop wychowawczy już po rozpoczęciu konsultacji związkowych a także po przeprowadzeniu z pracownikiem rozmowy w celu negocjacji zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę (jako alternatywy do wypowiedzenia umowy).

Wyjątki od zakazu wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę:

Najważniejszy z wyjątków od zakazu wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę nie jest ujęty w Kodeksie pracy i odnosi się do likwidacji stanowiska pracy (oraz innych przyczyn niedotyczących pracowników, w praktyce jednak na 99,9% przypadków to jest właśnie likwidacja stanowiska, więcej o likwidacji przeczytasz tutaj).

Wyjątek ten wynika z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej potocznie ustawą o zwolnieniach grupowych.

Ale uwaga – wyjątek ten dotyczy tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Tym samym, pracodawca zatrudniający maksymalnie 19 pracowników nie może w okresie urlopu wychowawczego wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Te wyjątki to:

1.

upadłość lub likwidacja pracodawcy

2.

zwolnienie dyscyplinarne z art. 52 Kp

3.

likwidacja stanowiska pracy (i inne przyczyny niedotyczące pracowników), przy czym tu mamy 2 warianty:

wariant A:

W przypadku zwolnień indywidualnych: pracodawca może wypowiedzieć umowę po 3 miesiącach korzystania z urlopu wychowawczego, przy czym jeśli pracownik jest objęty ochroną związkową lub jest przez związek reprezentowany, to warunkiem dopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę jest brak sprzeciwu związku. Jeśli związek złoży sprzeciw to możliwe jest jedynie wręczenie wypowiedzenia zmieniającego z obowiązkiem wypłaty wyrównania wynagrodzenia przez 6 miesięcy w przypadku jego obniżenia.

Czyli, gdy są związki a mama jest reprezentowana lub chroniona, to pracodawca wypowiedzenia wręczyć nie może (co najwyżej wypowiedzenie zmieniające).

wariant B:

W przypadku zwolnień grupowych – tak samo jak w przypadku zwolnień indywidualnych ale nie obowiązuje tu wymóg braku sprzeciwu związku.

Przepis:

Art.  1868.  §  1.  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

1) udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;

2) obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

§  2.  W przypadkach, o których mowa w § 1, rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§  3.  W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w § 1, zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

§  4.  W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

One comment

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s