Na jakie stanowisko pracy wraca mama?

Będzie o powrotach mamy do pracy – poniżej łączne zasady odnoszące się do powrotów z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Pamiętajcie jednak, że inaczej kształtują się zasady dotyczące wynagrodzenia po urlopie macierzyńskim (także rodzicielskim czy ojcowskim) a inaczej zasady wynagrodzenia po urlopie wychowawczym. Te pierwsze opisane są tutaj a te dotyczące urlopu wychowawczego tutaj.

POWRÓT PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM:

Przepis art. 183² Kp: Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

POWRÓT PO URLOPIE WYCHOWAWCZYM:

Przepis art. 186 Kp: Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

ZASADY:

Po zakończeniu całego urlopu ale też po zakończeniu jego części:

Przepisy dotyczą sytuacji po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy) w sensie skorzystania z urlopu w pełnym wymiarze.

Ale przepisy mają również zastosowanie do powrotu pracownika do pracy w przypadku korzystania z części danego urlopu.

Po pierwsze: na stanowisko dotychczasowe:

Pracodawca przede wszystkim ma obowiązek przyjąć pracownika na stanowisko dotychczasowe.

Gdy nie ma stanowiska dotychczasowego… bo zostało zlikwidowane…

Przepisy art. 183² i 186⁴ Kodeksu pracy chronią pracownika przed wypowiedzeniem stosunku pracy w razie, gdy zatrudnienie go na dotychczasowym stanowisku nie jest obiektywnie możliwe, np. w skutek dokonanych przez pracodawcę zmian organizacyjnych w okresie korzystania przez pracownika z urlopu i związaną z tym likwidacją stanowiska, które zajmował. Najczęściej, to właśnie z powodu likwidacji, pracodawca nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na stanowisku dotychczasowym.

Więcej o likwidacji stanowiska pracy, w tym kazusy, znajdziesz tutaj.

Po drugie:

W sytuacji gdy nie jest możliwe zatrudnienie na stanowisku dotychczasowym, pracodawca ma obowiązek przyjąć pracownika na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na inne, odpowiadające jego kwalifikacjom.

Zatrudnienie na którekolwiek z tych stanowisk nie wymaga wręczenia wypowiedzenia zmieniającego.

Gdy są stanowiska nie można wypowiedzieć umowy o pracę:

W sytuacji, w której pracodawca ma alternatywne możliwości zatrudnienia, do którego pracownik posiada kwalifikacje, nie może on dokonać wypowiedzenia definitywnego. Takie wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione.

Definicja stanowiska równorzędnego:

Stanowisko równorzędne to takie, które jest podobne rodzajowo do zajmowanego przed urlopem, daje możliwość podobnego awansu zawodowego oraz osiągnięcia pułapu wynagrodzenia nie niższego od poprzednio otrzymywanego.

Kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacje zawodowe pracownika to zarówno te posiadane przez niego przed udzieleniem mu urlopów związanych z rodzicielstwem, jak i te które uzupełnił on w następstwie przyuczenia przez pracodawcę do zawodu na stanowisku zaproponowanym mu po powrocie z urlopu.

Pracownik nie może odmówić…

Skierowanie pracownika na równorzędne stanowisko lub stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym może nastąpić w drodze polecenia pracodawcy, któremu ten powinien się podporządkować.

Gdy nie jest możliwe zatrudnienie na stanowiskach i za wynagrodzeniem, o których mowa w przepisie:

W przypadku, gdy nie jest możliwe zatrudnienie pracownika na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż to, o którym mowa w obu tych przepisach, pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy definitywnie lub wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy.

Jeśli w zakładzie pracy są inne osoby zatrudnione na stanowisku, które zostało zlikwidowane, pracodawca powinien zastosować kryteria doboru to zwolnienia, które to kryteria muszą być obiektywne, zgodne z prawem i niedyskryminujące (np. kryterium dyskryminującym będzie to, że zatrudnienie pracownicy wracającej z urlopów związanych z rodzicielstwem nie jest możliwe z tego względu, że jest ona młodą matką).

Więcej o likwidacji stanowiska pracy i kryteriach doboru do zwolnienia znajdziesz tutaj.

Jeśli, nawet mimo likwidacji stanowiska, pracodawca w wypowiedzeniu nie wskaże kryteriów doboru pracownika do zwolnienia, to takie wypowiedzenie będzie nieuzasadnione.

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

3 comments

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s