Zasiłek opiekuńczy na dziecko chore i na dziecko zdrowe

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko w wieku do ukończenia 8 lat:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem, przy czym za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia;

b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki;

c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko w wieku do ukończenia 14 lat:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat.

Gdy w domu jest inny opiekun zasiłek nie przysługuje ale…

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.

Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Czy tylko dzieci własne?

Nie. Zgodnie z przepisami, za dzieci w rozumieniu powyższych przepisów uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Równe prawa mamy i taty:

Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje na równi matce i ojcu dziecka. Zasiłek ten wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Ile dni na opiekę?

W przypadku opieki sprawowanej nad dziećmi zdrowymi do lat 8 oraz opieki sprawowanej nad dziećmi chorymi do lat 14, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

60 dni to łączna, maksymalna liczba dni, które możesz wykorzystać na wszystkie zasiłki opiekuńcze w roku. Wyjątkiem jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym pisałam tutaj. Liczba 60 dni jest stała – niezależnie ile masz dzieci pod opieką, np. jeśli jesteś mamą dwójki dzieci do 14 lat, to zasiłek na opiekę wyniesie łącznie 60 dni (a nie 120). 

Należy pamiętać, że zasiłek opiekuńczy możesz otrzymać także w innej sytuacji (np. gdy opiekujesz się innym chorym z rodziny, pisałam o tym tutaj, wówczas zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez 14 dni). Także w takiej sytuacji liczba dni, przez które możesz dostawać zasiłek, sumuje się i łącznie nie może przekroczyć 60 w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku:

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek przysługuje już od pierwszego dnia ubezpieczenia:

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki bez tzw. okresu wyczekiwania (to jest już od pierwszego dnia ubezpieczenia, przy umowie o pracę to będzie od pierwszego dnia zatrudnienia). 

Potrzebne zwolnienie lekarskie i wypełnienie druku.

Przyznanie i wypłata zasiłku opiekuńczego następuje po złożeniu przez ubezpieczonego wniosku o ten zasiłek na druku Z-15A (tutaj). Dokumentami do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do lat 14 lub nad dzieckiem zdrowym do lat 8 opisane są tutaj.

Podstawa prawna: art. 32 – 35 ustawy zasiłkowej.

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

2 comments

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s