Jakich prac nie mogą wykonywać kobiety w ciąży?

Poniżej zestawienie prac, których nie mogą wykonywać kobiety w ciąży.

Art. 148 pkt 2 Kodeksu pracy – zakaz bezwzględny.

W następujących systemach czasu pracy, czas pracy pracownicy w ciąży nie może przekraczać 8 godzin:

  • w systemie równoważnego czasu pracy,
  • przy dozorze urządzeń,
  • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
  • w ruchu ciągłym,
  • w systemie skróconego tygodnia pracy,
  • w systemie pracy weekendowej.

W tym przypadku pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

Art. 176 Kodeksu pracy – wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży plus regulacje wewnątrzzakładowe, które precyzują ten wykaz:

Kobiety w ciąży nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie i przebieg ciąży. Wykaz takich prac określony został w rozporządzeniu z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Wykaz określony w rozporządzeniu nie wymienia wprost rodzajów prac wzbronionych kobietom, lecz wskazuje na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, których istnienie lub przekroczenie będzie powodowało, że dana praca będzie uznana za wzbronioną.

Obowiązkiem pracodawcy jest zatem to, by w oparciu o wykaz wynikający z rozporządzenia, określić, czy dana praca występująca u niego w zakładzie może być wykonywania przez kobiety w ciąży lub mamy karmiące.

Wykaz prac pracodawca musi zatem opracować samodzielnie, uwzględniając charakter prowadzonej działalności i wykonywanych u niego prac, jednocześnie opierając się na powołanym wyżej rozporządzeniu

Przykłady takich prac określonych w rozporządzeniu:

-Podnoszenie i przenoszenie ciężarów o określonej masie. -Prace w pozycji wymuszonej. -Prace w pozycji stojącej (o tym tutaj). -Prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi (o tym tutaj). -Prace w warunkach natężenia na hałas o określonych parametrach. -Prace nurków. -Prace stwarzające ryzyko zakażenia wzw typu B, wirusem ospy wietrznej, półpaśca, różyczki, HIV, cytomegalii, toksoplazmozą. -Przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi lub inwazyjnymi. -Prace na taśmie. -Prace na wysokości.

Pracodawca może żądać informacji od pracownicy.

Pracodawca przy zatrudnianiu kobiety przy pracach wymienionych w wykazie wydanym na podstawie art. 176 § 2 Kodeksu pracy ma prawo żądania ujawnienia informacji, czy kobieta jest w ciąży lub czy karmi dziecko piersią a kobieta ma obowiązek udzielenia tych informacji (wyrok SN z 17.4.2007r., I UK 324/06).

Aby żądanie pracodawcy udzielenia informacji o ciąży lub karmieniu piersią było legalne, pracodawca musi poinformować pracownicę o tym, że proponuje się jej zatrudnienie przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży lub karmiącym.

Pracodawca może nawet wystąpić do lekarza o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę karmiącą piersią może złożyć także pracodawca.

Przepis art. 179 Kodeksu pracy określa 3 kategorie prac, których nie mogą wykonywać kobiety w ciąży, a także odpowiednie dla tych kategorii obowiązki pracodawcy – omówione tutaj.

Art.  178 Kodeksu pracy – zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać:

  • w godzinach nadliczbowych,
  • w porze nocnej,
  • w systemie przerywanego czasu pracy ale w tym przypadku zgoda pracownicy umożliwia zatrudnienie w tym systemie czasu pracy.

Art. 178 Kodeksu pracy – pracownica w ciąży nie może być bez swojej zgody delegowana poza stałe miejsce pracy.

Ważne jest to, że zakaz delegowania dotyczy stałego miejsca pracy, czyli miejsca, gdzie pracownik stale pracuje. Jeśli natomiast miejsce pracy określone jest terytorialnie, np. jako województwo mazowieckie, to wykonywanie pracy w tym miejscu (na tym obszarze) i związane z tym przemieszanie nie jest delegowaniem.

Art. 178¹ Kodeksu pracy – obowiązki pracodawcy w razie zatrudniania pracownicy w ciąży w porze nocnej:

Zmiana rozkładu czasu pracy.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną.

Przeniesienie do innej pracy.

Jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

W razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Przepisy art. 179 § 4-6 (dotyczące skutków regulacji w zakresie wynagrodzenia) stosuje się odpowiednio (omówione tutaj).

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s