Jakich prac nie mogą wykonywać kobiety karmiące piersią?

Kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie i karmienie dziecka piersią.

Wykaz takich prac określony został w rozporządzeniu z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Skąd wziąć informacje, jakich prac nie może wykonywać mama karmiąca u danego pracodawcy?

Z regulaminu pracy lub układu zbiorowego (względnie z aktów wewnątrzzakładowych wydanych na ich podstawie).

Wynika to z tego, że wykaz prac pracodawca musi opracować samodzielnie, uwzględniając charakter prowadzonej działalności i wykonywanych u niego prac, jednocześnie opierając się na powołanym wyżej rozporządzeniu.

Wykaz określony w rozporządzeniu nie wymienia wprost rodzajów prac wzbronionych kobietom, lecz wskazuje na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, których istnienie lub przekroczenie będzie powodowało, że dana praca będzie uznana za wzbronioną.

Obowiązkiem pracodawcy jest zatem to, by w oparciu o wykaz wynikający z rozporządzenia, określić, czy dana praca występująca u niego w zakładzie może być wykonywania przez kobiety w ciąży lub mamy karmiące.

Przykłady prac określonych w rozporządzeniu, których nie mogą wykonywać kobiety karmiące piersią:

-Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów 6 kg przy pracy stałej, 10 kg przy pracy dorywczej. -Przewożenie ładunków o określonej masie. -Prace nurków. -Prace stwarzające ryzyko zakażenia wzw typu B, wirusem ospy wietrznej, półpaśca, różyczki, HIV, cytomegalii, toksoplazmozą. -Przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi lub inwazyjnymi. -Prace na taśmie.

Pracodawca może żądać informacji od pracownicy o ciąży:

Pracodawca przy zatrudnianiu kobiety przy pracach wymienionych w wykazie prac ma prawo żądania ujawnienia informacji, czy kobieta jest w ciąży lub czy karmi dziecko piersią a kobieta ma obowiązek udzielenia tych informacji (wyrok SN z 17.4.2007r., I UK 324/06).

Aby żądanie pracodawcy udzielenia informacji o ciąży lub karmieniu piersią było legalne, pracodawca musi poinformować pracownicę o tym, że proponuje się jej zatrudnienie przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży lub mamom karmiącym.

Pracodawca może nawet sam wystąpić do lekarza o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań:

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę karmiącą piersią może złożyć także pracodawca.

Przepis art. 179 Kodeksu pracy określa 3 kategorie prac, których nie mogą wykonywać kobiety karmiące a także odpowiednie dla tych kategorii obowiązki pracodawcy:

1.

Pierwsza kategoria prac, skutkująca obowiązkiem przeniesienia do innej pracy albo zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy:

Zatrudnienie pracownicy karmiącej piersią przy pracy wzbronionej bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe (o których mowa w powołanym rozporządzeniu).

Art. 179 §  1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

2.

Druga kategoria skutkująca w pierwszej kolejności obowiązkiem dostosowania warunków pracy lub ograniczeniem czasu pracy i wyeliminowaniem zagrożenia albo przeniesieniem do innej pracy lub zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy:

Zatrudnienie pracownicy karmiącej piersią przy pozostałych pracach wydanych na podstawie powołanego rozporządzenia.

Art. 179 § 2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2 jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

3.

Trzecia kategoria prac ze skutkiem takim samym jak w przypadku 2:

Zatrudnienie pracownicy karmiącej piersią przy wykonywaniu dotychczasowej pracy, co do której istnieją przeciwwskazania zdrowotne stwierdzone orzeczeniem lekarskim.

Art. 179 §  3.  Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego.

Skutki regulacji w zakresie wynagrodzenia:

1.

Dodatek wyrównawczy gdy obniżenie wynagrodzenia:

Art. 179 § 4.  W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

2.

Prawo do wynagrodzenia gdy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy:

§  5.  Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Powrót do poprzedniego zatrudnienia:

§  6.  Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

Przepis art. 176 Kodeksu pracy:

§ 1. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

§ 2.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac, o których mowa w § 1, obejmujący prace:

1) związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów,

2) mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania

– kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

One comment

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s