Mleko mamy w żłobku? TAK!!!

Nie musisz odstawiać od piersi!

Podjęcie decyzji o posłaniu dziecka do żłobka w żadnym razie nie musi wiązać się z odstawieniem malucha od piersi.

Obowiązek żłobka.

W przypadku dzieci karmionych mlekiem mamy, żłobek ma obowiązek to mleko przyjąć, zapewnić właściwe warunki do jego przechowywania i podawania dziecku.

Przepisy:

Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 do zadań żłobka należy między innymi zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej.

Zgodnie z art. 22 tej ustawy, żłobek zapewnia przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

Na podstawie art. 25 ustawy, Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z 4 lipca 2014r. określające wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek. I tak, w § 3 tego rozporządzenia czytamy, że w żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.

Jeśli zatem żłobek, przed przyjęciem dziecka, twierdzi, że dziecko należy odstawić od piersi, albo odmawia przyjęcia mleka mamy, to takie działanie jest bezprawne! Żłobek ma obowiązek przyjąć mleko mamy, odpowiednio je przechowywać i podać dziecku!

Uprawnienia rodzica.

Istotne jest, że rodzic nie pozostaje w takiej sytuacji bezradny – w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka czy sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta, sprawujący nadzór nad żłobkiem, prowadzi dodatkowe czynności nadzorcze (art. 55 ustawy) – na przykład na skutek zawiadomienia rodzica.

Czynności nadzorcze.

Czynności nadzorcze przeprowadzane są przez osoby upoważnione, które są uprawnione m.in. do wstępu do żłobka w dniach i godzinach, w których jest lub powinien być otwarty czy żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień (art. 56 ustawy).

Obowiązek usunięcia nieprawidłowości.

W razie stwierdzenia że żłobek nie spełnia standardów sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie. W celu zbadania czy i w jakim zakresie żłobek zrealizował zalecenia pokontrolne, organ może przeprowadzić czynności sprawdzające.

Wykreślenie z rejestru.

W razie nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla żłobek z rejestru (art. 57 ustawy).

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

One comment

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s