Telepraca dla rodzica

Możliwość złożenia wniosku o telepracę:

Od 11 maja 2018 roku możliwe jest wykonywanie pracy w formie telepracy na wniosek pracownika. Wcześniej, mimo, że w niektórych zakładach pracy były takie praktyki, przepisy Kodeksu pracy nie przewidywały takiej możliwości.

Na czym polega telepraca?

Parę słów o samej telepracy: zgodnie z przepisami polega ona na regularnym wykonywaniu pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Pracownik, który świadczy pracę w formie telepracy, przekazuje pracodawcy wyniki pracy w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Regularność telepracy:

Istotna jest tu regularność wykonywania pracy w formie telepracy. Może to oznaczać zarówno:

-wykonywanie pracy wyłącznie w formie telepracy,

-jak i kombinację wykonywania pracy w formie telepracy i pracy typowej równocześnie. Wykonywanie telepracy jest zatem dopuszczalne w niektóre dni tygodnia czy w niektóre tygodnie, przeplatane pracą w zakładzie pracy.

Wniosek:

Zgodnie z przepisami, pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem (na piśmie lub elektronicznie) o wykonywanie pracy w formie telepracy.

Brak obowiązku pracodawcy ale…

Ważne jest, że co do zasady pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku pracownika, jednak przyjmuje się, że powinien rozpatrzyć wniosek pracownika w dobrej wierze, czyli, jeśli telepraca nie ma negatywnego wpływy na działalność zakładu pracy, wniosek taki uwzględnić.

Kiedy pracodawca musi uwzględnić wniosek?

Inaczej jest, jeśli pracownik-rodzic będzie należał do specjalnej kategorii pracowników, o której mowa w art. 142(1) § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy, tzn. będzie on:

a) pracownika – małżonka albo pracownika – rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej,

b) pracownikiem – rodzicem dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

c) pracownikiem – rodzicem dziecka niepełnosprawnego,

d) pracownikiem – rodzicem dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Przepis dotyczy także dzieci po ukończeniu 18 roku życia.

W jakich przypadkach pracodawca może odmówić?

W powyższym przypadku pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku jedynie w przypadku, gdy jego uwzględnienie nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Wzór wniosku o telepracę:

Wzór wniosku do pobrania tutaj.

Przepisy:

Art. 67(6) Kodeksu pracy:

§  5.  Wykonywanie pracy w formie telepracy jest także dopuszczalne na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, niezależnie od zawarcia, w trybie przewidzianym w § 1-4, porozumienia określającego warunki stosowania telepracy albo określenia tych warunków w regulaminie.

§  6.  Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3, o wykonywanie pracy w formie telepracy, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.

§  7.  Przepis § 6 stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3, również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.

Art.  1421 Kodeksu pracy:

§  1.  Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek:

1) pracownika – małżonka albo pracownika – rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej,

2) pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473),

3) pracownika – rodzica:

a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz

b) dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

– o wykonywanie pracy w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, lub rozkładzie czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 albo w art. 142, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

§  2. Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 1, jeżeli jego uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.

§  3.  Przepisy § 1 i 2 stosuje się do pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

One comment

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s